Sunday, December 28, 2008

بالاخره عشق و علاقه راهی برای نفوذ در هر چیزی پیدا می کند
Monday, November 17, 2008

بین ِ روزهای سخت و انسان های سخت گاهی مسابقه ای برقرار می شود که برنده اش همیشه انسان های سخت هستند.Sunday, November 02, 2008

بلا و گرفتاری موکول به سخن گفتن از آن است.

فان البلاء موکل بالمنطق

منبع
Friday, October 24, 2008

شما را وصيت مي کنم به دوري گزيدن از همنشيني با احمقان و نابخردان و سنگدلان و پرداختن به همنشيني با نيکان و بزرگواران - مولانا

Friday, August 15, 2008

به ازاء هر شیاد، انسان ِ درستی هم هست -
ابراهیم لینکلن

Sunday, June 01, 2008

طوری دعا کن انگار همه چیز وابسته به خداست و طوری کار کن انگار همه چیز وابسته به توست
- علی


Wednesday, May 21, 2008

چارلي چاپلين به دخترش: هيچ گاه چشمانت را براي کسي که معني نگاهت را نمي فهمد گريان مکن قلبت را خالي نگه دار اگر هم يه روزي خواستي كسي را در قلبت جاي دهي سعي كن كه فقط يك نفر باشد به او بگو كه تو را بيش تر از خودم وكمتر از خدا دوست دارم زيرا كه به خدا اعتقاد دارم وبه تو نياز دارمThursday, May 08, 2008

يکی از بدترين راه های استفاده از وقت آنست که کاری را که به هيچ وجه لازم نيست به بهترين وجه انجام دهيم.

Tuesday, April 29, 2008

از قبول ِ عام نتوان زيست، مغرور ِ كمال! (بی دل ِ دهلوی) - یعنی كسي كه مي‏خواهد ديگران دايم براي او كف زنند تمام خوشبختي خود را در دست ديگران مي‏گذارد

Tuesday, April 08, 2008

دلا نزد كسى بنشين -

كه او از دل خبر دارد، -

به زير آن درختى رو -

كه او گلهاى تر دارد.

Saturday, March 08, 2008

ای غم! ای همدم! دست از سر ِ دل بردار -

ای شادی! یکدم مرهم به دلم بگذار -

دل جای شادیست، از غم شده ام بیزار -

ای غم بیرون رو، این خانه به او بسپار.

Monday, February 04, 2008

دل قوی دار و بیا
Saturday, January 19, 2008

خدایا به دانشجو و استاد ِ ما تعصب بده، و به متعصب ِ ما عقل.

علی ِ شریعتی