Wednesday, December 23, 2009

بعد از اینکه دیو بیرون رفت، فرشته پدیدار می شود.

Saturday, November 21, 2009

قدر ِ زر، زرگر شناسد، قدر ِ گوهر، گوهری

Tuesday, November 10, 2009

گفتند: یافت می نشود، گشته ایم ما. گفت: آنچه یافت می نشود، آن َم آرزوست
Saturday, October 31, 2009

ای برادر، تو "همه" اندیشه ای
Thursday, October 15, 2009

آن عصای جادوئی به‌من واگذار شده، این منم که باید چگونگی استفاده از آن را بدانم. - لئو تولستوی

زخم ِ روحم داره خز خز صدا می کنه و خوب میشه

Friday, September 25, 2009

هر كه امروز به تو محتاج بُوَد،
اَزالت ِ (برطرف كردن ِ) حاجت ِ او را به فردا ميفكن،
كه تو چه داني فردا چه حادث شود.Friday, September 04, 2009

آنکس که بداند، و بداند که بداند؛
اسب ِ طرب از گنبد ِ گردون بجهاند.

آنکس که بداند، و نداند که بداند؛
بیدارش نمایید که بس خفته نماند.

آنکس که نداند و بداند که نداند؛
لنگان خرک ِ خویش به منزل برساند.

آنکس که نداند، و نداند که نداند؛
در جهل ِ مرکب ابدالدهر بماند.

Tuesday, September 01, 2009

نه ، نترس ، کافر نمی شوم ، هرگز ...زیرا به نمی دانم های خود ایمان دارم

Friday, August 28, 2009

هر كس از خدا بترسد و پرهيزگاري پيشه كند خداوند دري بر وي مي گشايد و او را از آنجايي كه هيچ گمان ندارد روزي مي دهد و هر كس به خدا توكل كند خدا او را كافي استقرآن - طلاق 3 و 4

Friday, August 07, 2009

تو كه مي كني اختر ِ خويش را بد،
مدار از فلك چشم ِ نيك اختري را
Monday, March 30, 2009

ای آسان کننده ی کارهای سخت، سخت شده برایم کارهای آسان، آسان کن برایم کارهای سخت
Wednesday, March 18, 2009


تبریک به سال 88 که تو را می بیند

Thursday, March 12, 2009

آنان که رفتند، کاری حسینی کردند. آنان که ماندند باید کاری زینبی کنند، وگرنه یزیدی‌اند. - شریعتیWednesday, February 25, 2009

"در یک رودخانه دوبار نمی‌توان شنا کرد"
این جمله نظر به تغییر دایمی همه‌چیز در گذر زمان داردTuesday, February 17, 2009

همین که عیب دیدن گرفت، بدان، کو، که محبت کم شد.

- شمس