Saturday, September 30, 2006

آهاي ماهيگير!

هر كسي زير اعماق ِ خاطرات منفيش، در اعماق غمش مي تونه ماهي هاي شاد صيد كنه... درست مثل يه ماهيگير، خاطرات ِ شاد صيد كنه... «بــــايد» سعي كني كه صيد كني. آهاي ماهيگير! بشين كنار ِ يه دفتر ِ قشنگ و فكر كن تا يه خاطره ي شاد به قلابت چنگ بزنه. بعد اونو با يه خودكار خوب بنويس.
Friday, September 29, 2006

يه روز از غصه خوردن حالت به هم مي خوره

بعضي وقتا ممكنه آدم غمي نداشته باشه ولي بخاطر اينكه عادت كرده به حالتي كه ابروها رو بالا بده و اشك بريزه و شعر بخونه، اين كار رو هي تكرار كنه. اولا خيالت راحت كه يه روز از اين كار خسته ميشي و خودت از غصه خوردن حالت به هم مي خوره. ثانيا سعی كن خودت رو سرگرم كني. به چيزايي كه بايد اتفاق ميفتاد و نيفتاده فكر نكن.

Thursday, September 14, 2006

اون کار بهتره رو الان انجام بده.

اون کار بهتره رو الان انجام بده.
Sunday, September 10, 2006

خاک بر سر کن غم ِ ایام را

ساقیا (ای شادی آوردنده) برخیز و در ده جام را
خاک بر سر کن غم ِ ایام را

(حافظ)

Monday, September 04, 2006

همه ما آفریده آفریدگاری هستیم که ...

تنها آرزویی که از خدا دارم این است که امکان دهد تا وسعت عدالت خدایی را و همچنین عظمت
خدایی را با این زبان ناقص به همه بگویم که همه ما آفریده آفریدگاری هستیم که عادل است و هیچ کس را ظالم و یا مظلوم و یا غنی و بیچیز و دانشمند و نادان نیافریده بلکه این ما و جامعه ماست که ما را چنین بار می آورد و جالب است که پس از انجام دادن گناهی از خدا طلب بخشش می کنیم ای کاش همه ما قبل از انجام دادن گناهی به فکر جامعه ای که به ما امکان گناه کردن را می دهد باشیم تا با اصلاح جامعه دنیایی را اصلاح کرده باشیم.

خدا و انسان/ موریس مترلینگ