Thursday, December 22, 2005

آنچه زندگي را طربناك مي‌كند

آنچه خواستني است «دوستي» و مهر است كه زندگي را طربناك مي‌كند. و آنچه نا خواستني ‏است «خشونت» و نامهرباني است كه جهنم ِ جان ِ آدمي است.

سيد محمد خاتمي

Tuesday, December 20, 2005

آن که سرمايه دارد

آن که سرمايه دارد و از آن بهره نمی برد ، از گدا گرفتارتر و بيچاره تر است .

حسن زاده آملی ( الهی نامه )


Friday, December 16, 2005

نترس

نترس!
Saturday, December 03, 2005

نصرالدين

نصرالدين بار سنگيني روي خرش گذاشته بود. ظرف کوتاه مدتي حيوان بيطاقت شد. براي آرام کردن ِ او بار سنگيني هم بر دوش خودش گذاشت و به او مي گفت که آرام باشد چرا که «او در اين مصيبت تنها نيست». «همدردي» اين نيست.
Saturday, November 26, 2005

اگر آسمان

اگر آسمان اراده کند که براي شهري آبي باشد؛ تمام ابرها از آن شهر مي روند.
Sunday, November 20, 2005

گلها

گلها را ببوييد.
Monday, November 07, 2005

و از هر کس

و از هر کس فقط «يکي» آفريديم.
Thursday, November 03, 2005

و شادي را

و شادي را «نزديک» به موجودات آفريديم.
Wednesday, October 26, 2005

به فيض ِ گل بود

به فيض ِ گل بود كه بلبل هنر ِ آواز را آموخت. وگرنه در نوك ِ بلبل هيچكدام از اين ريتمها و صداها نمي توانست باشد.

(حافظ)

Sunday, October 16, 2005

اي برادر!

اي برادر! خداوند بينهايت است و لامكان و بي زمان؛ اما به قدر فهم تو كوچك ميشود.
به قدر نياز تو فرود مي آيد، به قدر نخ پير زنان دوزنده باريك ميشود، و به قدر دل اميدواران گرم ميشود. خداوند همه چيز ميشود همه كس را به شرط اعتقاد؛ به شرط پاكي دل.

(ملا صدرا)

Monday, October 10, 2005

انسان

انسان براي ديدن چهره‏اش به آب رونده نگاه نمي‏كند
Friday, October 07, 2005

نکوشید

نکوشید پیش از تجربه کردن دانا باشید. تجربه ها «فقط يک نتيجه» ندارند. آنها چیزهای بیشتری به شما نشان خواهند داد

Monday, October 03, 2005

بياموزيد

بياموزيد كه مجروح كردن قلب ديگران بيش از دقايقي طول نمي كشد، ولي التيام بخشيدن آن به سالها وقت نياز دارد
Saturday, September 24, 2005

زندگي

زندگي با مرگ از ميان نمي‏رود. زندگي دقيقه به دقيقه روز به روز با هزارها طريق غفلت و بي‏توجهي از بين مي‏رود

Sunday, September 18, 2005

هر روز صبح

هر روز صبح بعد از بيدار شدن از خواب اول از همه خدا را شكر كنيد، سپس از خودتان بپرسيد:”امروز چه چيزي را بايد به جهانيان عرضه كنم؟“