Tuesday, December 21, 2010

از شب ِ یلدا به بعد شب ها کوتاه تر میشوند و روزها بلندتر. یلدایتان خوش

Monday, July 05, 2010

هیچ وقت به جملات منفی و مأیوس کننده ی دیگران گوش ندید... چون اونا زیباترین رویاها و آرزوهای شما رو ازتون می گیرند -اون چیز هایی که از ته دلتون آرزوشون رو دارید!- همیشه به قدرت کلمات فکر کنید . چون هر چیزی که می خونید یا می شنوید روی اعمال شما تأثیر میگذاره

Friday, April 09, 2010

یگانه تسکین دهنده آرزوهای طلائی دو چیز است، صبر و امید.

Tuesday, March 16, 2010

گامان Gaman 我慢して: تحمل ِ روزهای تحمل ناپذیر با بردباری و عزت ِ نفس
Friday, January 22, 2010

هرگز نمیرد، آنکه دلش زنده شد به عشق -
ثبت است بر جریده ی عالم دوام ِ ما