Thursday, December 08, 2011

تکرار هر جمله ی مثبت می تواند در شخصیت شما روحیه و باوری عالی ایجاد کند. محیط اطراف خود را با جملات و عبارات مثبت پر کنید.

Wednesday, November 02, 2011

آفتاب به گياهي حرارات مي دهد كه سر ازخاك بيرون آورده باشد.

Thursday, September 08, 2011

یکي از نام هاي روز قيامت يوم الجمع است به اين معني كه انسان از هر كسي كه جدا شده است و شوق ديدار او را دارد ، به ديدار او خواهد رسيد.

Wednesday, August 24, 2011

اگه همونقدر که واسه خر کردن من تلاش کردی، وقت میگذاشتی، الان ادم شده بودی !


Sunday, January 23, 2011

نمی تونی با موشکافی ِ تاریکی به روشنایی برسی

Friday, January 14, 2011

شادابی تان را حفظ کنید