Saturday, October 31, 2009

ای برادر، تو "همه" اندیشه ای
Thursday, October 15, 2009

آن عصای جادوئی به‌من واگذار شده، این منم که باید چگونگی استفاده از آن را بدانم. - لئو تولستوی

زخم ِ روحم داره خز خز صدا می کنه و خوب میشه