Monday, August 28, 2006

عاقبت

چون زچاهى مى‏كـَنى هر روز خاك -
عاقبت، اندر رسى در آب پاك

Saadi
Wednesday, August 23, 2006

گلوی هیچ جانداری

گلوی هیچ جانداری را فشار نده. (هایکوی ژاپنی)
Sunday, August 13, 2006

از بین رفتن ِ ترس

اگر شما مي‏دانستيد در راهي كه انتخاب كرده‏ايد چه كسي در كنار شما قدم برمي‏دارد ترس شما براي هميشه زايل مي‏شد. (دکتر وین دایر)

موازی با او حافظ میگوید:

چون تو را نوح است كشتيبان ز طوفان غم مخور